Ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer: bel (0513) 241 000 of bel (0516) 46 15 58

Taxi Koopmans is gespecialiseerd in zittend ziekenvervoer en heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Ziekenvervoer is het vervoer van en naar een ziekenhuis of specialist voor een medische behandeling. U wordt op comfortabele en accurate wijze van deur tot deur vervoerd! Dus geen gedoe met parkeren of eindeloos zoeken.
Het zittend ziekenvervoer wordt in de meeste gevallen volledig door de zorgverzekeraar vergoed, rekening houdend met eigen bijdrage. Neem voor u gebruik wilt maken van zittend ziekenvervoer contact op met uw zorgverzekeraar. Of neem contact op via (0513) 241 000 dan wel (0516) 46 15 58. Wij helpen u graag met de formaliteiten.

Er zijn in principe 5 groepen mensen die in aanmerking komen voor betaald vervoer van en naar het ziekenhuis:

• Mensen die voor nierdialyse naar het ziekenhuis moeten;
• Mensen die voor chemotherapie of bestraling naar het ziekenhuis moeten;
• Mensen die rolstoelgebonden zijn;
• Mensen die visueel gehandicapt zijn;
• Mensen die niet in 1 van de bovenstaande groepen vallen, maar door een langdurige ziekte of aandoening toch zwaarwegende vervoersproblemen krijgen wanneer het ziekenvervoer zou worden geweigerd.

Wij rijden naar onder meer De Tjongerschans, het UMCG, Nij Smellinghe, MCL, RIF en alle andere ziekenhuizen in Nederland.