WMO-vervoer

Het vervoer krachtens de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor mensen met een beperkte mobiliteit,  dus voor degenen waarvoor het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar of niet goed toegankelijk is.

Taxi Koopmans verzorgt al jaren, en tot ieders tevredenheid, het vervoer WMO vervoer voor Gemeente Heerenveen, Gemeente Opsterland alsmede Oost- en Weststellingwerf.

Voor pashouders in Gemeente Heerenveen geldt een jaarlijks kilometrage waarmee zowel binnen als buiten de Gemeente Heerenveen gereisd mag worden.  Dit kan per taxi of rolstoelbus, en wel max. 5 OV- zones of max. 22 kilometer per enkele reis. Er geldt een eigen bijdrage van € 0,10 per kilometer. Taxi Koopmans biedt de mogelijkheid deze eigen bijdrage jaarlijks voor een gering bedrag af te kopen. Informeer naar de mogelijkheden!

In Opsterland is de regeling anders, hier mag binnen een straal van 60 km per enkele reis gereisd worden en is een eigen bijdrage van € 0,21 per kilometer van toepassing.

Pashouders in Oost– of Weststellingwerf mogen eveneens binnen een straal van 60 km reizen en hebben een eigen bijdrage van € 0,20 per kilometer.

 

Bij het WMO-loket van uw gemeente kunt u terecht met vragen over het WMO-vervoer alsmede over de wet- en regelgeving hiervan.

U kunt natuurlijk ook bellen met  (0513) 241 000 of (0516) 46 15 58.